Boğaziçi Üniversitesi Kayyımı, Can Hoca’yı mahkeme kararına karşın 3. kez uzaklaştırdı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişe katıldığı için işine iki kez son verilen, lakin mahkeme kararlarıyla davul zurna eşliğinde geri dönen Can Candan’ın okulla ilişiği üçüncü sefer kayyım Rektör Naci İnci tarafından kesildi.

Boğaziçi Üniversitesi hocalarının kayyım rektöre kararına karşı başlattıkları direniş 584’üncü gününe girdi. Fakat kayyım Rektör Prof. Dr. Naci İnci, mahkeme kararlarına karşın okulun sembol hocalarından Can Candan’ın işine üçüncü kez son verme kararı aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Lisanları ve Edebiyatları Kısmı Sinema Çalışmaları Programı öğretim vazifelisi ve sinemacı Can Candan’a, rektör yardımcısı tarafından, kayyım rektör İnci’nin oluruyla bildiri edilen yazıda şu tabirlere yer verildi:

Rektörlüğe bağlı olarak Yükseköğretim Kanunu’nun 31’inci hususu uyarınca öğretim vazifelisi takımında misyon yapan Can Candan’ın 16 Temmuz 2022 tarihinde sona eren atama müddetinin; ders verdiği alanda öğretim üyesi ataması yapılmış olduğundan hizmetine gereksinim bulunmaması, 

Rektörlük makamının onay yazısı ile açılan disiplin soruşturması sonunda “Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları yahut hizmetten yararlananlara hakarette bulunmak” disiplin kabahatini işlediği gerekçesiyle, “Bir yıl müddet ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilmesi, 

Soruşturmaya bahis hareketin mahiyeti itibariyle aşikâr bir inanç ve işbirliğiyle çalışma imkanının kalmamış olması nedenleriyle, ayrıyeten son beş sene içinde tamamladığı bir akademik çalışma olmadığı ve öğretim vazifelisi için gerekli 12 saatlik ders yükünü tamamlayamadığı, bu durumun da kamu ziyanına neden olabileceğinden hizmet gerekleri ve kamu faydası dikkate alınarak misyon mühletinin uzatılmaması konusunu olurlarınıza arz ederim.” 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.